Pokračující projekt SUKI - projekt UMBESA

Od 1. června  2012 zahajuje své pokračování projekt SUKI projektem UMBESA (trvale udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálního, sezónních, biologických a čerstvě připravených jídel). >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Klimatický talíř

K ochraně životního prostředí přispívá smysluplně iniciativa KlimaTeller.(Klimatický talíř). Ve všech menzách v Hamburku budou takto nahrazena každou středu veškeré připravované pokrmy jídly s pozitivnějším vlivem na životní prostředí. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Klimatická kuchařka

Das Klima Kochbuch

Existuje mnoho způsobů ochrany klimatu: úspora energie, jízda na kole místo v autě, nebo používání veřejných dopravních prostředků. Dále je možné při nákupu vybírat takové potraviny, které méně zatěžují klima a následně připravovat pokrmy tak, aby ovzduší rovzněž zatížilo méně emisemi oxidu uhličitého. "Klimatická kuchařka" názorně předvádí, čeho by si člověk měl všímat při nákupu potravin a čeho by se měl vyvarovat při přípravě pokrmů, pokud mu záleží na ochraně klimatu. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pěstitelské technologie a emise CO2

V posledních letech se velmi diskutovanou otázkou staly klimatické změny. Do jaké míry jsou tyto změny ovlivňovány člověkem stále není známo. Nicméně poslední závěry 4. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Energetická a environmentální bilance pitné vody

Podle studie spolkového úřadu pro životní prostředí ve Švýcarsku (BaFU) je pití minerálky méně ekologicky výhodné než pití vody z kohoutku. Rozhdoující pro toto zjištění je cesta nutná pro přepravu lahví s minerálkami, balení, přidání kyseliny uhličité a chlazení.

  >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Velké rozdíly ve skleníkových emisích při konzumu chřestu

1 kg zeleného chřestu z Peru způsobuje přibližně  12 kg CO2. Jestliže člověk zkonzumuje 1 kg bílého chřestu z Peru, zatíží atmosféru jedním kg emisí  CO2 . Klimatická bilance domácího chřestu je pak ve srování s chřestem z Peru výhodnější - zátížení emisemi činí pouhých 500 gramů  CO2/kg chřestu. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Bio je ve společném stravování finančně únosné

Vyvážená a z výživově fyziologického hlediska optimální kvalita potravin a zdravé životní prostředí je přání je globálně i lokálně politické přání. Vedle kvalitativních elementů výživy jsou v soukromé, zejména však v oblasti společného stravování podstatným aspektem i tržní nebo hospodářská hlediska. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Průzkum názorů na klimatické změny

Evropané jsou znepokojeni klimatickými změnami, které probíhají nebo mohou nastat. Věří také, že boj proti klimatu pomůže posílit ekonomický růst v Evropské unii. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Kolik lidí uživí 2 hektary půdy

Kolik lidí uživí 2 hektary půdy

 Víte, že 2 hektary půdy uživí: >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

10 důvodů proč jíst biopotraviny

Symbolgrafik 10x?

10 důvodů, proč jíst biopotraviny: >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Klimatické změny ohrožují kvalitu českého piva

Chmel/Hopfen

Podle studie českých a britských vědcůmá globální oteplování negativní vliv na kvalitu žateckého chmele - důležité suroviny pro výrobu tradičního českého nápoje. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

"Ekoúspěch" v rakouských stravovacích zařízeních

Je možné dosáhnout až čtvrtinového podílu ekologických potravin při přípravě pokrmů. Jestliže při tom - v souladě se zásadami uvědomelé zdravé výživy - redukován podíl masa ve prospěch příloh jako brambory, těstoviny, zelenina a ovoce, lze očekávat jen minimální zvýšené výdaje. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Zpracování bioproduktů a výroba biopotravin v České republice

Analýza českého trhu s biopotravinami obsahuje data z ročenky Český trh s biopotravinami 2007, kterou vydala agentura Green marketing. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Studie o potenciálu biozemědělské výroby pro ochranu životního prostředí

Studie "Budoucí potenciály ekologického zemědělství na ochranu klimatu v Rakousku" vystavuje domácím zemědělcům velmi dobré vysvědčení. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Právo: Rodí se nový zákon o ovzduší

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo oststním vládním resortům návrh nového zákona o ochraně ovzduší.

Zákon má v příštích letech přinést zásadní zlepšení kvality ovzduší a především efektivnější ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží.  >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Nadace Partnerství podpoří konzum biopotravin

Česká tisková kancelář informovala o projektu "Koruna pro bio do škol", který má podpořit zavádění biopotravin do škol a informovanost dětí o ekologickém zemědělství. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Jarní slavnost v ekologickém duchu

09.05.2009, 10:00 - 18:00 Uhr, Langeck, Burgenland

Při této akci budete mít možnost ochutnat a poté i zakoupit nejrůznější ekologické výrobky. O své cenné poznatky a zkušenosti se s Vámi podělí i zkušení pěstitelé >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Padesátiprocentní podíl ekologických potravin ve veřejných stravovacích zařízeních

V roce 2001 byl stanoven minimální podíl ekologických potravin ve veřejných stravovacích zařízeních země Dolní Rakousko prostřednictvím nařízení zemského sněmu na 25% z celkového množství používaných potravin. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

"Co je pro nás dobré" - Kvalitní strava v dolnorakouských nemocnicích

"Regionálně, sezónně a ekologicky " jsou zásady výběru potravin v dolnorakouských nemocnicích >> weiterlesen

Nejnovější výsledek