Padesátiprocentní podíl ekologických potravin ve veřejných stravovacích zařízeních


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    

V roce 2001 byl stanoven minimální podíl ekologických potravin ve veřejných stravovacích zařízeních země Dolní Rakousko prostřednictvím nařízení zemského sněmu na 25% z celkového množství používaných potravin.

V roce 2008 byl ve stravovacím zařízení dolnorakouského zemského sněmu stoupl podíl ekologických stravovacích zařízení na 50%. Karl Grübler, vedoucí kuchyně v St. Pöltenu, používá ekologické potraviny již od roku 1989. Nyní se mu podařilo prosadit užívání ekologických potravin aniž by byl příliž zatížen rozpočet na nákup potravin. Receptem na úspěch je podle něho substituce jednotlivých komponentů v nabízeném menu. Takto je možné vyhnout se náročnější práci a příliš vysokým nákladům, které by vznikly při kompletním přechodu na ekologická menu a dosáhnout padesátiprocentního podílu ekologických potravin. Toto stravovací zařízení se tak stalo předskokanem a vzorem pro všechna domácí stravovací zařízení.

bližší informace  zde  

Nejnovější výsledek