Pokračující projekt SUKI - projekt UMBESA


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    

Od 1. června  2012 zahajuje své pokračování projekt SUKI projektem UMBESA (trvale udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálního, sezónních, biologických a čerstvě připravených jídel).


Společně s našimi českými partnery projektu chceme prakticky realizovat myšlenku trvale udržitelného jídelníčku v některých vybraných českých a rakouských stravovacích zařízeních. Jako kritéria byla stanovena regionální, sezónní, biologické potraviny a čerstvě připravená jídla místo využití hotových jídel a také z výživově fyziologického hlediska optimální velikosti porcí.

Naším cílem projektu je dlouhodobé a trvalé zařazení trvale udržitelného jídelníčku ve stravovacích zařízeních. Zúčastněným kuchyním se dostane aktivní podpory, aby aktivně realizovali v praxi podíl regionálních, sezónních, biologických a čerstvě připravených jídel. Budou vytvořeny sítě mezi kuchyněmi, dodavateli a organizacemi. Dalším cílem je vytvoření školních nástrojů k integraci myšlenky projektu do vzdělávání.

Cíle projektu chceme dosáhnout za prvé analýzou všech použitých potraviny a také jídelníčků. Přitom budou vybrány jednotlivá jídla, která budou optimalizována směrem k trvalé udržitelosti.Pro tyto jídla budou ve stravovacích zařízeních provedena zkušební vaření, nová jídla přitom budou srovnána s výchozími jídly. Součástí projektu je také zapojení konzumentů. Ti se budou vyjadřovat ke spokojenosti a kvalitě jídel a dále svůj názor na trvale udržitelné potraviny.

  Projekt UMBESA bude trvat  2,5 roku. Na webové stránce projektu (umbesa.rma.at) budou průběžně vkládány aktuální výsledky projektu a zprovozněna bude do září 2012.

Partneři projektu: Ressourcen Management Agentur (RMA), Vysoká škola Vídeň(FHW Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH), Jihočeská univerzita České Budějovice, Střední odborná škola Jihlava

Kofinancující úřad hornorakouské vlády, ÖkoKauf (MA22), Spolkové ministerstvo pro obranu země a sport, ministerstvo pro život

Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE).

Nejnovější výsledek