Ressourcen Management Agentur (RMA)


 			
 				
 						
 						 		
 	  		 
		  		
  
	 				
  
Ressourcen Management Agentur (RMA)
Kölblgasse 17/30
1030 Wien
Tel.  +43 (1) 913 22 52.0
Fax. +43 (1) 913 22 52.22
office [domain:]rma [dot] at
www.rma.at

 

V rámci svých aktiviti se agentura RMA soustřeďuje na  výzkum antropogenního hospodaření s materiálem a energiemi a dále na rozvoj a podporu možností hospodaření s těmito zdroji dle kritérií "šetrný ke zdrojům" a "šetrný k životnímu prostředí".

Těžiště výzkumu

energetické a materiálové bilance

 • hospodaření s odpady a odpadními vodami
 • trvale udržitelný regionální a městský rozvoj
 • energetická efektivita
 • trvale udržitelné stavby
 • RMA je organizace, které pro management zdrojů vyvíjí a dále rozvíjí vědecké  metody, sbírá a zpracovává informace o hospodaření s antropogenním materiálem a následně iniciuje opatření, která může veřejná správa a ekonomická oblast realizovat v praxi.

Těžiště výzkumu, rozvoje a poradenství a agentury RMA zahrnuje trvale udržitelné využívání zdrojů, regionální a podnikový management v oblasti odpadů, životního prostředí, energií a využitelných zdrojů, a dále otázky trvale udržitelného rozvoje.

Materiálové a energetické bilance

Agentura RMA zpracovává materiálové a energetické bilance jako základ pro včasnou identifikaci a určení priorit. Dodáváme koncepty na klíč, jež zahrnují oblasti managementu odpadů, životního prostředí a zdrojů až po koncepty svozu odpadů a ekologických hodnocení.

Hospodaření s odpady a odpadními vodami

Skrze systémově vypracované návrhy dodává RMA inovativní koncepty řešení pro řešení problémů v oblasti podnikového a regionálního hospodaření s odpadky a odpadními vodami. Na základě analýzy výchozí situace jsme schopni rozpoznat slabiny a navrhnout potenciály optimalizace.

Trvale udržitelný městský a regionální rozvoj

Management zdrojů tvoří důležitý základ budoucího městského a regionálního životaschopného rozvoje. Komplexní systém město-region bude redukován na nejdůležitější oblasti. Takto můžeme zviditelnit návrh řešení a následně vypracovat efektivní opatření.

Energetická efektivita

 RMA zkoumá základy a strategie k trvale udržitelnému využívání energie. Výchozím bodem jsou energetické bilance. Navrhujeme možnosti pro úsporu energie a také alternativní způsob získávání energie, např. využitím biomasy, vodní síly, solární a větrné energie.

Trvale udržitelné stavby

RMA vyvíjí strategie a nabízí řešení pro široké možnosti uplatnění trvale udržitelných opatření při realizaci novostaveb a sanací. Kromě optimalizace energie jsou důležitými faktory také efektivita nákladů, ekologie a biologie.Provádíme zkoumání kritérií k vývoji trvale udržitelných stavebních produktů.
 

Trvale udržitelná strava

 RMA provádí ekologické,ekonomické a kvalitativní hodnocení produkce a  konzumace potravin.Podporuje také zvýšení podílu ekologických potravin ve stravovacích zařízeních a snaží se tak přispívat k podpoře zdravotních aspektů a trvalé udržitelnosti.

Nejnovější výsledek