Výsledky


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    

Zde jsou prezentovány důležité výsledky projektu:

Potraviny

Tato strana nabízí přehled výsledků projektu o potravinách, které se používají ve stravovacích zařízeních a produkcí potravin dochází ke vzniku nepřímých emisí CO2-Emissionen. >> weiterlesen

Potraviny

Spotřeba energie ve stravovacích zařízeních

Kolik energie je zapotřebí při mytí nádobí u kupř. 1500 meníček? A kolik energie vyžaduje příprava brambor pro stejný počet jídel? Jaký druh spotřebičů je přitom využíván a kolik energie tyto spotřebiče spotřebují? Vedle produkce potravin se ve stravovacích zařízeních spotřebuje velké množství energie také při přípravě jídel. Pro zajištění energie se zčásti využívají fosilní nosiče energie, které v důsledků spalování uvolňují do ovzduší skleníkové plyny (kupř. oxid uhličitý). >> weiterlesen

Spotřeba energie ve stravovacích zařízeních

Celkové emise ve stravovacích zařízeních

Cílem projektu SUKI bylo zjistit celkové emise vybraných stravovacích zařízení, aby bylo možné identifikovat možnosti těchto zařízení ohledně snížení emisí. >> weiterlesen

Celkové emise ve stravovacích zařízeních

Pozitivní příklady z Rakouska a Čech

V následujícím článku budou představeny 4 pozitivní příklady, 2 příklady podle jídelníčku z rakouských a 2 příklady podla jídelníčku z českých stravovacích zařízení. Tyto příklady ukazují dopady na emise CO2 při změně jídelníčku. Kromě toho jsou příklady vyhodnoceny z hlediska ekonomického, ekologického a výživově fyziologického. >> weiterlesen

Pozitivní příklady z Rakouska a Čech

Spotřeba elektrického proudu - nemocnice

Kolik energie si vyžádá mytí nádobí při přípravě kupř. 1.500 porcí jídel ? A kolik energie je zapotřebí pro přípravu brambor při vaření stejného počtu porcí? Jaký druh spotřebičů je přitom využíván a jaké množství energie si tyto spotřebiče vyžádají? >> weiterlesen

Spotřeba elektrického proudu - nemocnice

Emise skleníkových plynů u cibule

Jak v Itálii, tak v Rakousku, se cibule většinou pěstuje ve volné přírodě. Hlavní pěstební oblastí rakouské cibule je Dolní Rakousko. Hlavní pěstební oblast Itálie Přepokládaný výnos konvenční rakouské cibule činí zhruba 42.740 kg/ha.  V ekologickém režimu je v Rakousku sklízeno cirka 30.000 kg/h. >> weiterlesen

Emise skleníkových plynů u cibule

Emise skleníkových plynů u rajčat

Konvenční produkcí rajčat v  rakouských sklenících vzniká přibližně 1,929 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg konv. vyproduk. rajčat. Ve srovnání s tím způsobují ekologická rajčata  z rakouském fóliovém tunelu  0,032 kg ekvivalent CO2 / 1 kg rajčat z biol. produkce. Italská rajčata z konvenční produkce ze skleníků vyprodukují kolem 2,528 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z konv.produkce, rajčata z italského fóliového tunelu naproti tomu 0,514 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z konv. produkce. Celkové emise italských rajčat z ekologicé produkce z fóliovníků činí 0,487 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z bio. produkce. >> weiterlesen

Emise skleníkových plynů u rajčat

Emise skleníkových plynů u hlávkového salátu

Celkové emise hlávkového salátu pocházejícího z konvenční produkce z Rakouska činí ca. 0,090 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z konv. produkce. Ve srovnání s tím způsobí rakouský hlávkový salát z biologické produkce 0,084 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z ekol. prod. Emise konvenčním způsobem vyprodukovaného hlávkového salátu z Itálie se pohybují ve výši  0,417 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z konv. produkce, zatímco ekologicky vyprodukovaný hlávkový salát z Itálie způsobí  0,398 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávk. ekosalátu. >> weiterlesen

Emise skleníkových plynů u hlávkového salátu

Emise skleníkových plynů karotky

Emise konvenční karotky, pocházející z rakouské produkce činí přibližně 0,050 kg ekvivalenů CO2 /1 kg produkce konv. karotky. Ekologická karotka z Rakouska způsobí 0,066 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky.  Konvenčním způsobem vyprodukovaná  karotka z Itálie způsobuje kolem 0,388 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce konv. karotky.Výsledkem produkce ekologické karotky z Itálie je 0,367 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky, přičemž podklady pro tyto výpočty byly získány z modelového podniku z Ferrary.  >> weiterlesen

Emise skleníkových plynů karotky

Jakou hodnotu má 550.000 kWh ?

Průměrná spotřeba energie v stravovacích zařízeních, které se účastní našeho projektu, činí ročně zhruba kolem 550.000 kWh.  Ale co to je za hodnotu? A jaké množství energie tato hodnota skrývá? >> weiterlesen

Jakou hodnotu má  550.000 kWh ?

Nejnovější výsledek