Studie o potenciálu biozemědělské výroby pro ochranu životního prostředí


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    

Studie "Budoucí potenciály ekologického zemědělství na ochranu klimatu v Rakousku" vystavuje domácím zemědělcům velmi dobré vysvědčení.

Z pověření agentury BIO AUSTRIA vypracoval institut ekologického zemědělství při univerzitě BOKU klimatickou studii "Budoucí potenciály ekologickéhozemědělství pro ochranu klimatu v Rakousku". Výsledky potvrzují domněnku, že ekologické zemědělství představuje z celkového hlediska úspěšný model pro zemědělskou výrobu šetrnou k ovzduší. Úplný přechod na ekologické zemědělství vytváří v Rakousku potenciál úspory skleníkových plynů zhruba kolem jednoho miliónu tun ekvivalentů oxidu uhličitého.

Zde naleznete bližší informace k tomuto tématu (v němčine).

 

Nejnovější výsledek