Klimatická kuchařka


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Das Klima Kochbuch

Existuje mnoho způsobů ochrany klimatu: úspora energie, jízda na kole místo v autě, nebo používání veřejných dopravních prostředků. Dále je možné při nákupu vybírat takové potraviny, které méně zatěžují klima a následně připravovat pokrmy tak, aby ovzduší rovzněž zatížilo méně emisemi oxidu uhličitého. "Klimatická kuchařka" názorně předvádí, čeho by si člověk měl všímat při nákupu potravin a čeho by se měl vyvarovat při přípravě pokrmů, pokud mu záleží na ochraně klimatu.

Slupky cibule v této kuchařce demonstrují, kolik procesů musí jedna potravina absolvovat na své cestě od výroby až do kuchyně. Čím více vrstev má cibule, tím škodilivější dopady má potravina na prostředí.Tak je například znázorněno, že například maso a la bolognese má dvojnásobné množství skleníkových plynů než veganský pokrm a la bolognese. Také je vyzdvihnut rozdíl mezi konvenčním a biologickým masem.

Dále obsahuje tato kniha informace k virtuální spotřebě vody, tedy ke spotřebě, která je zapotřebí k výrobě zboží a nepřímo je konzumována denně každým z nás. Čtenář zde také nalezne cenné tipy pro úsporu energie a promyšlené recepty.

 

Klimatická kuchařka - nakupovat a vařit s ohledem na klima

ISBN: 978-3-440-11929-6; Franckh-Kosmos Verlag

Vydavatel: Julia Balz, Jenny Blekker, Boris Demrovski, Judith Keller, Christian Noll, Christoph Zinsius, Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

 

Odkaz:

http://www.bio-hannover.de/scripts/basics/bio-hannover/news/basics.prg?a_no=933

Nejnovější výsledek