Novinky


 			
 				
 						
 						 		
 	  		 
		  		
  
	 				
  


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pokračující projekt SUKI - projekt UMBESA

Od 1. června  2012 zahajuje své pokračování projekt SUKI projektem UMBESA (trvale udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálního, sezónních, biologických a čerstvě připravených jídel). >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Klimatický talíř

K ochraně životního prostředí přispívá smysluplně iniciativa KlimaTeller.(Klimatický talíř). Ve všech menzách v Hamburku budou takto nahrazena každou středu veškeré připravované pokrmy jídly s pozitivnějším vlivem na životní prostředí. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Klimatická kuchařka

Das Klima Kochbuch

Existuje mnoho způsobů ochrany klimatu: úspora energie, jízda na kole místo v autě, nebo používání veřejných dopravních prostředků. Dále je možné při nákupu vybírat takové potraviny, které méně zatěžují klima a následně připravovat pokrmy tak, aby ovzduší rovzněž zatížilo méně emisemi oxidu uhličitého. "Klimatická kuchařka" názorně předvádí, čeho by si člověk měl všímat při nákupu potravin a čeho by se měl vyvarovat při přípravě pokrmů, pokud mu záleží na ochraně klimatu. >> weiterlesen

Syndikovat obsah

Nejnovější výsledek