Jihočeská universita České Budějovice


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Logo1 Uni Budweis

Jihočeská univerzita

Branišovská 31
37005 České Budějovice
Czech Republic
Tel:  +420 389031111
Fax: +420 38 5310348
www.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích byla zřízena dne 28.9. 1991 zákonem ČNR. Základ této vysoké školy tvořily původně dvě fakulty - pedagogické a provozně ekonomická. V současné době tvoří univerzitu 7 fakult: ekonomická, filozofická, pedagogická, přírodovědecká, teologická, zdravotně sociální a zemědělská a dva vysokoškolské ústavy - výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický a ústav fyzikální biologie.

Z hlediska dlouhodobého záměru se JU profiluje jako univerzita výzkumná. Priority výzkumného zaměření jsou orientovány zejména na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Velmi významnou charakteristikou složkou vědeckovýzkumné činnosti je úzká spolupráce s jedenácti ústavy Akademie věd ČR.

Na projektu SUKI se podílí zemědělská fakulta, které se kromě tradičních zemědělských oborů na aplikované přírodní vědy - agroekologii, rybářství, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Hlavní výzkumný záměr Zemědělské fakulty je směřován na trvale udržitelné hospodaření. Zemědělská fakulta spolupracuje s celou řadou univerzit a vědeckých pracovišť po celém světě.

Nejnovější výsledek