EPOS


 			
 				
 						
 						 		
 	  		 
		  		
  
	 				
  
Logo4 EPOS

EPOS
Kotlářská 53
602 00 Brno
Tel: 549 213 563
Fax: 549 213 563
ingpetr [dot] david [domain:]centrum [dot] cz

Sdružení poradců pro ekologické zemědělství

Zaměření

Spolek poradců v ekologickém zemědělství je občanské sdružení odborníků v oblasti ekologického zemědělství. Jako jediná organizace v ČR je nezávislá a sdružuje poradce, inspektory, výzkumné pracovníky a pedagogy činné v ekologickém zemědělství. Členství ve spolku je zárukou vysoké odbornosti a kvalifikace. Vysoká úroveň kvalifikace je zaručena pravidelnými vzdělávání členů na soustředěních probíhajících v ČR, zahraničními stážemi, vydáváním a distribucí  odborných poradenských materiálů a publikací.

Spolupracujeme s řadou institucí v oblasti zemědělství a životního prostředí, mezi naše nejvýznamnější partnery patří PRO-BIO Svaz  ekologických zemědělců Šumperk, BiokontCZ, MZe ČR, VÚŽV-Uhříněves, VÚRV Praha - Ruzyně, JČU České Budějovice, MZLU Brno, ČZU Praha a další.

Spolek poradců poskytuje odborné poradenství v problematice ekologizace zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR. 

 • Vzdělává v ekologizaci zemědělství a setrvalého orozvoje venkova v ČR
 • Vytváří podmínky pro zvyšování odbornosti členů Spolku.
 • Spolupracuje s kompetentními institucemi v problematice ekologizace zemědělství  a setrvalého rozvoje venkova.
 • Spolupracuje s organizacemi sdružujícími zemědělce, s vysokými školami, s výzkumnými ústavy, s nevládními organizacemi a s dalšími organizacemi.

 

Nejnovější výsledek