Emise skleníkových plynů karotky


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Ergebnisse_Karotten_AT_Vergleich_biokonv_CZ.png

Emise konvenční karotky, pocházející z rakouské produkce činí přibližně 0,050 kg ekvivalenů CO2 /1 kg produkce konv. karotky. Ekologická karotka z Rakouska způsobí 0,066 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky

Konvenčním způsobem vyprodukovaná  karotka z Itálie způsobuje kolem 0,388 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce konv. karotky.Výsledkem produkce ekologické karotky z Itálie je 0,367 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky, přičemž podklady pro tyto výpočty byly získány z modelového podniku z Ferrary. 


Karotka je v Itálii i v Rakousku produkována převážně na poli. Jen 3% italské karotky je pěstováno ve skleníku. V Rakousku je hlavní oblastí pro produkci karotky Dolní Rakousko, italská karotka pochází převážně z provincií Abruzzen, Sicílie a Emilia-Romagna.

U výnosu rakouské, konvenčním způsobem vyprodukované karotky je akceptován údaj 53.617 kg/ha . U karotky z ekologické produkce se v Rakousku sklízí  přibližně 40.000 kg/ha.

Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů u karotky:

Vstupy Jednotka Ekologická karotka z Rakouska Konvenční karotka z Rakouska
N (anorganický dusík) kg/ha - 94
P2O5 (anorganický oxid fosforečný) kg/ha - 217
K2O (anorganický oxid draselný) kg/ha - 41
kompost kg/ha 2.300 -
vinasa kg/ha 500 -
N2O ( oxid dusný) kg/ha 1 2
použití strojů počet/kultura 17 14
voda m³/ha 1.400 2.000
energie na zavlažování kWh/ha 440 560
energie na  čištění kWh/kg 0,0032 0,0032
energie na skladování kWh/kg skladování na zemi skladování na zemi
užitná zátěž nákladního vozu t 9 9
transportní kilometr km 65 65
dopravní služba - jízda na místo určení tkm 586 586
dopravní služba - zpáteční cesta tkm 65 65

 

V Itálii se karotky z konvenční produkce akceptuje výnos 46.342 kg/ha a u karotky z ekologické produkce na základě rozhovoru s italským pěstitelem z Ferrary pak výnos ve výši 60.000 kg/ha.

Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů u karotky z Itálie:

Vstupy Jednotka Ekologická karotka z Itálie Konvenční karotka z Itálie
N (anorganický dusík) kg/ha - 124
P2O5 (anorganický oxid fosforečný) kg/ha - 98
K2O (anorganický oxid draselný) kg/ha - 222
kompostovaný hnůj kg/ha 55.000 -
přikoupená organická hnojiva kg/ha 900 -
N2O ( oxid dusný) kg/ha 3 2
voda m³/ha 1.000 3.800
energie na zavlažování kWh/ha - 1.023
nafta na zavlažování l/ha 252 -
použití strojů počet/kultura 17 14
energie na čištění kWh/kg 0,0032 0,0032
energie na skladování kWh/kg Erdlager Erdlager
užitná zátěž nákladního vozu t 12 10-11
transportní kilometr km 1.245 1.245
dopravní služba - cesta na místo určení tkm 11.200 11.200
dopravní služba - zpáteční cesta tkm 1.245 1.245

 

 

Sezónnost karotky

Karotka je skladována většinou v pozemním sklepě. Na základě tohoto způsobu skladování proto nevznikají emise skleníkových plynů. Emise skleníkových plynů způsobených produkcí  karotky se proto v průběhu roku nemění.

Jestliže se budeme držet hypotézy, že karotka je skladována v chladných prostorách, dochází v průběhu roku u karotky vyprodukované v Rakousku k následujícím změnám v době skladování a spotřebě energie potřebné ke skladování:

Měsíc Doba skladování ve dnech Spotřeba energie v  kWh/ 1 kg karotky
leden 80 0,066
únor 109,5 0,090
březen 139 0,115
duben 169,5 0,140
květen 200 0,165
červen 0 (bio) resp. 3,5 (konv) 0 (bio) resp. 0,003 (konv)
červenec 3,5 0,003
srpen 3,5 0,003
září 3,5 0,003
říjen 3,5 0,003
listopad 18,5 0,015
prosinec 49 0,040

Italská karotka je dostupná po celý rok čerstvá a je proto skladována v průměru 3-4 dny. Spotřeba energie přitom činí 0,003 kWh/ 1 kg karotky.

Ačkoli se emise skleníkových plynů u rakouské karotky v důsledků delší doby skladování od října do května zvyšují, jsou emise skleníkových plynů italské karotky vyšší po celý rok (viz obr. "Karotka při skladování v chladných prostorách".

Nejnovější výsledek