Emise skleníkových plynů u hlávkového salátu


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Ergebnisse_Kopfsalat_AT_Vergleich_biokonv_CZ.png

Celkové emise hlávkového salátu pocházejícího z konvenční produkce z Rakouska činí ca. 0,090 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z konv. produkce. Ve srovnání s tím způsobí rakouský hlávkový salát z biologické produkce 0,084 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z ekol. prod.

Emise konvenčním způsobem vyprodukovaného hlávkového salátu z Itálie se pohybují ve výši  0,417 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z konv. produkce, zatímco ekologicky vyprodukovaný hlávkový salát z Itálie způsobí  0,398 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávk. ekosalátu.


V Rakousku i v Itálii se hlávkový salát pěstuje v ekologickém i konvenčním zemědělství většinou na poli, resp. ve fóliovém tunelu. K hlavním produkčním oblastem v Rakousku patří Vídeň a Horní Rakousko. V Itálii je to hlávkový salát kultivován především v provincii Apulie.

U rakouské,ekologické produkce hlávkového salátu se počítá s výnosem 17.325 kg/ha, u konvenční produkce je to pak 33.071 kg/ha.

Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů u hlávkového salátu z Rakouska:

Vstupy
Jednotka
Ekologický hlávkový salát z Rakouska
Konvenční hlávkový salát z Rakouska
N (anorganický dusík) kg/ha - 107
P2O5 (anorganický oxid fosforečný) kg/ha - 33
K2O (anorganický oxid draselný) kg/ha - 139
kompost kg/ha 3.700  
vinasa kg/ha 700  
N2O ( oxid dusný) kg/ha 1 2
voda m³/ha 800 1.600
energie na zavlažování kWh/ha 334 637
použití strojů počet/kultura 17 15
průměrná doba skladování dny 1,5 1,5
energie na skladování kWh/kg 0,001 0,001
užitná zátěž nákladního vozu t 14,65 14,65
transportní kilometr km 87 87
dopravní služba - cesta na místo určení tkm 1.280 1.280
dopravní služba - zpáteční cesta tkm 87 87

 

U italského hlávkového salátu z ekologické produkce se počítá z výnosem 27.000 kg/ha.Výnos italského hlávkového salátu z konvenční produkce činí 27.900 kg/ha.

Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů hlávkového salátu z Itálie:

Vstupy
Jednotka Ekolgický hlávkový salát z Itálie
Konvenční hlávkový salát z Itálie
N (anorganický dusík) kg/ha - 114
P2O5 (anorganický oxid fosforečný) kg/ha - 70
K2O (anorganický oxid draselný) kg/ha - 164
kompostovaný hnůj kg/ha 40.000 -
N2O (oxid dusný) kg/ha 1 2
voda m³/ha 2.300 2.500
energie na zavlažování kWh/ha 338 375
použití strojů počet/kultura 4-5 10-11
průměrná doba skladování dny 1-2 1-2
energie na skladování kWh/kg 0,001 0,001
užitná zátěž nákladního vozu t 14,65 14,65
transportní kilometr km 1.340 1.340
dopravní služba - cesta na místo určení tkm 19.700 19.700
dopravní služba - zpátečná cesta tkm 1.340 1.340

 

Sezónnost hlávkového salátu

Rakouský hlávkový salát z pole - ať už z konvenční nebo ekologické produkce - je k dostání čerstvý od dubna do října. 1-2 dny průměrné doby skladování způsobí 0,0003 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu. V listopadu je k dispozici pouze zboží ze skladu, jež je skladováno v průměru 5-6 , což má za následek vznik 0,002 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu.

Italský hlávkový salát je pěstován celoročně a skladován je tedy pouze 1-2 dny. Takto vzniklé emise mají podobnou hodnotu jako v Rakousku - ca. 0,0003 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu.

Na grafu "skladování hlávkového salátu" je patrné, že se emise skleníkových plynů způsobené produkcí hlávkového salátu během roku mění jen minimálně. Rozdíly mezi domácím a italským salátem zvýrazňují, že konzum hlávkového salátu mimo rakouskou sezónu je z  hlediska ochrany klimatu třeba dále zvážit.

 

Nejnovější výsledek