Emise skleníkových plynů u rajčat


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Ergebnisse_Tomaten_AT_Vergleich_biokonv_CZ.png

Konvenční produkcí rajčat v  rakouských sklenících vzniká přibližně 1,929 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg konv. vyproduk. rajčat. Ve srovnání s tím způsobují ekologická rajčata  z rakouském fóliovém tunelu  0,032 kg ekvivalent CO2 / 1 kg rajčat z biol. produkce.

Italská rajčata z konvenční produkce ze skleníků vyprodukují kolem 2,528 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z konv.produkce, rajčata z italského fóliového tunelu naproti tomu 0,514 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z konv. produkce. Celkové emise italských rajčat z ekologicé produkce z fóliovníků činí 0,487 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z bio. produkce.


V Rakousku jsou rajčata pěstována převážně pod sklem a fólií. Jen 1,3% z celkové sklizně rajčat pochází z pole. Produkce rajčat na poli proto nebyla v projektu SUKI zohledněna. Rajčata z konvenční produkce jsou většinou pěstována ve vytápěných sklenících, biorajčata jsou naproti tomu kultivována v ve fóliovém tunelu bez vytápění. K rakouským hlavním oblastem s produkcí rajčat patří Vídeň a Burgenland. U rajčat z konvenční produkce se počítá s výnosem  550.000 kg/ha a u rajčat z ekoprodukce s výnosem 106.000 kg/ha.

Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů u rajčat z Rakouska:

Vstupy
Jednotka Ekologická rajčata z Rakouska
Konvenční rajčata z Rakouska
zemní plyn GJ/ha - 13.811
N (anorganický) kg/ha - 1.115
P2O5 (anorganický) kg/ha - 113
K2O (anorganický) kg/ha - 619
vinasa kg/ha 2.600 -
kompost kg/ha 13.200 -
oxid dusný kg/ha 3 18
voda m³/ha/a 6.800 15.600
potřeba vody pro zavlažování kWh/ha - -
použité stroje počet/kultura 7-8 0
průměrná dobas skladování dny 3,8 4,3
energie potřebna pro skladování kWh/kg 0,025 0,022
užitná zátěž nákladního vozu t 22 22
transportní kilometry km 33 33
dopravní služba- jízda na místo určení tkm 716 716
dopravní služeba - zpáteční cesta tkm 33 33

 

V Itálii  pochází rajčata, jejichž produkce je určena na trh,  z 50% ze skleníku a z 50% z polí. Rajčata z ekologické proudkce pochází většinou z fóliového tunelu, proto také  nebyla v projektu SUKI posuzována produkce ekologických rajčat ve skleníku. Převážná část italských rajčat pochází ze Sicílie. Italské výnosy pak činí u rajčat z konvenční produkce ze skleníku 117.500 kg/ha, u konvenčních rajčat z pole přibližně 77.700 kg/ha a u ekologických rajčat z fóliového tunelu na základě rozhovoru s jedním zemědělcem ve Veroně  85.000 kg/ha.

Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů rajčat z Itálie:

vstupy jednotka
Ekologická rajčata z  italského fóliového tunelu Konvenční  rajčata z itaského skleníku
Konvenční rajčata z fóliového tunelu
zemní plyn GJ/ha - 3.100 -
N (dusík - anorganický) kg/ha - 467 184
P2O5 (anorganický) kg/ha - 175 140
K2O (anorganický) kg/ha - 763 320
kompostovaný hnůj kg/ha 35.000 - -
N2O (oxid dusný) kg/ha 1 7 3
voda m³/ha/a 1.700 7.000 6.000
potřeba energie pro zavlažování kWh/ha 222 613 788
použití strojů počet/kultura 3 3 4
průměrná doba skladování dny 3 3 3
Energie für Lagerung kWh/ha 0,017 0,017 0,017
užitná zátěž nákladního vozu t 22 22 22
transportní kilometry km 1.923 1.923 1.923
dopravní služby - cesta na místo určení tkm 42.300 42.300 42.300
dopravní služby- cesta zpět tkm 1.923 1.923 1.923

 

Sezónnost rajčat

Rajčata je možné skladovat  pouze několik málo dní a jsou tedy k dispozici téměř výlučně v sezóně. Od června do října jsou v Rakousku k dostání rajčata z ekologické produkce z fóliových tunelů. Při průměrné skladovací době 3 dnů si 1 kilogram rajčat z ekologické produkce vyžádá 0,017kWh, což odpovídá 0,006 kg ekvivalentů  CO2 / 1 kg rajčat z ekologické produkce.  V listopadu je dostupné zboží, které stráví v chladících prostorech v průměru 11 dnů. Tak vznikne spotřeba  0,063 kWh/ 1kg rajčat z ekol. produkce, což odpovídá ca. 0,022 kg ekvivalentům CO2 /1 kg bio. vyproduk. rajčat.

Konvenčně vyprodukovaná rajčata z rakouských skleníků jsou čerstvá od března do listopadu, neboť skleníky jsou většinou vytápěny. Doba skladování je zpravidla stejná jako u rajčat z ekologické produkce. V prosinci mají konvenční rajčata stejné podmínky jako ekologická rajčata v listopadu.

Italská rajčata - ať už ekologická nebo konvenční - jsou čerstvá po celý rok a jsou také skladována v průměru 3 dny. Množství emisí skleníkových plynů se v průběhu roků nemění.

Co se týče sezónnosti rajčat, se nabízí otázka, zda mimo sezónu ekologicky vyprodukovaná rajčata v Rakousku nebo v zahraničí nebo konvenční a v regionu vypěstovaná rajčata způsobují méně skleníkových plynů. Jak je vidět z obrázku "Skladování rajčat", po ekologických rajčatech z Rakouska vykazují nejméně emisí ekologická rajčata z Itálie. Nejvyšší emise skleníkových plynů pak způsobují italská rajčata z konvenční produkce ze skleníků.

Nejnovější výsledek