Celkové emise ve stravovacích zařízeních


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    

Cílem projektu SUKI bylo zjistit celkové emise vybraných stravovacích zařízení, aby bylo možné identifikovat možnosti těchto zařízení ohledně snížení emisí.

Protože tato stravovací zařízení vykazují velice odlišnou kapacitu, je počet vyprodukovaných porcí velmi důležitou veličinou, která pak následně umožní vzájemné srovnání. Celkově vyprodukuje 6 vybraných stravovacích zařízení celkem 2.000.000 jídel ročně. (resp. průměrně, přičemž odchylka se pohybuje od 28.000 do 846.300 ). Celkově tak vznikají emise ve výši 4.600.000 kg CO2. V průměru je to  2,08 kg CO2 emisí/jídlo,přičemž hodnoty jednotlivých stravovacíh zařízení kolísají mezi  1,36 a 2,77 kg CO2

Emise CO2 se skládají z přímých a nepřímýh emisí.

Přímými emisemi se rozumí emise CO2, které vznikají spotřebou energie  ve stravovacích zařízeních. Sem patří kupř. chlazení a větrání, ale také topení, výdej, mytí a vaření. Podíl energie činí v průměru 37% celkových emisí, přičemž se tento u jednotlivých stravovacích zařízení velmi liší (21%-57%).

Naproti tomu "nepřímé emise" vznikají při produkci a přípravě potravin, které jsou nakoupeny a zpracovány ve stravovacích zařízeních. Za účelem určení emisí byly vybrány a analyzovány potraviny s největší spotřebou.Přitom byly vyhodnoceny hlavní procesy zemědělství (vč. předsunutých procesů jako produkce krmiv, prostředků na ochranu rostlin, atd........), zpracování a obchod (skladování a doprava). Více informací k této oblasti najdete pod odkazem Lebensmittel(potraviny). Emise z potravin činí největší část z celkových emisí, tj. v průměru 63% všech rakouských stravovacích zařízení (43% - 79%).

Nejnovější výsledek