Spotřeba elektrického proudu - nemocnice

Spotřeba elektrického proudu - nemocnice

Kolik energie si vyžádá mytí nádobí při přípravě kupř. 1.500 porcí jídel ? A kolik energie je zapotřebí pro přípravu brambor při vaření stejného počtu porcí? Jaký druh spotřebičů je přitom využíván a jaké množství energie si tyto spotřebiče vyžádají?

Při produkce potravin a přípravě jídel ve stravovacích zařízeních dochází ke spotřebě velkého množství energie.

Pro dodávky energie jsou využity zčásti také fosilní nosiče energie, které v důsledku jejich spalování uvolňují do ovzduší skleníkové plyny (např. oxid uhličitý).

 

Hlavním cílem projektu SUKI je výpočet emisí oxidu uhličitého u jídel, jež jsou připravována běžně ve stravovacích zařízeních. Za účelem snížení těchto emisí mohou být dále vypracovány návrhy opatření směřující ke zvýšení energetické efektivity. Nejde přitom o podrobný popis opatření, jakým je např. plán managementu výkonu elektřiny, tato opatření jsou ve velké míře zaměřena na významná a viditelná zlepšení.

 

Nejnovější výsledek