Pokrok projektu


 			
 				
 						
 						 		
 	  		 
		  		
  
	 				
  


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka ve Vídni

Datum: 
19.10.2010
Místo: 
Wien

Při této pracovní schůzce bylo živě diskutováno o zohlednění produkce minerálních a organických hnojiv ve výpočtech emisí CO2 a dále o použití hnojiv v zemědělské produkci obilovin a brambor. Dalším tématem byly předsunuté procesy v oblasti zemědělství.


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Brně

Datum: 
30.09.2010
Místo: 
Brno

Hlavními tématy této schůzky byl aktuální stav sběru dat u vybraných potravin v Rakousku a v Čechách a dále jednotný postup při výpočtech emisí CO2 pomocí  softwaru SimaPro.


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Českých Budějovicích

Datum: 
22.07.2010
Místo: 
Budweis

Při této pracovní schůzce byl představen časový harmonogram jednotlivých pracovních kroků až do konce projektu a dále finanční situace rozpočtu u každého partnera projektu. Dalšími tématy schůzky byl aktuální stav pracovního balíčku energie a další pracovní krok, vypracování ekologických bilancí u vybraných potravin.


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Školení pro zacházení se softwarem na ekologickou bilanci

Datum: 
07.07.2010 - 02:00
Místo: 
Prostory RMA, Vídeň

07.07.2010 se rakouští partneři setkali, aby se vyškolili v zacházení se softvwarem pro ekologickou bilanci. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka ve Vídni

Datum: 
01.07.2010 - 02:00
Místo: 
Prostory RMA, Vídeň

Cílem pracovní schůzky ve Vídni byla definice cílů a vytýčení systémových hranic. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Jihlavě

Datum: 
10.06.2010 - 02:00
Místo: 
Střední odborná škola služeb a podnikání v Jihlavě

Hlavním bodem jednání byla diskuse o infolistech, o sběru dat, dalším postupu a rozpočtu.

Na této schůzce proběhla prezentace 2. čísla infolistů, které sestavil Claus Holler, BIO AUSTRIA. Na závěr byly předneseny náměty pro 3. číslo infolistů, které bude společně vypracovávat DAPHNE a EPOS.  >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Českých Budějovicích

Datum: 
23.04.2010 - 02:00
Místo: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přímé měření spotřeby energie v českých a rakouských stravovacích zařízeních bylo již ukončeno a z tohoto důvodu mohly obě strany prezentovat své výsledky a závěry. Poté následovala intenzivní diskuse. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Linci

Datum: 
19.02.2010 - 01:00
Místo: 
BIO AUSTRIA

Na této schůzce prezentovali čeští partneři výběr potravin. Dále se všichni seznámili s předběžnými konečnými fázemi dotazníků ke sběru dat ohledně vybraných potravin. Diskuse, během níž se všichni vyjádřili k návrhu těchto dotazníků, následovala.Další bod jednání se týkal manuálu, příspěvků jednotlivých partnerů a dalšího čísla infolistů. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka ve Vídni

Datum: 
22.01.2010 - 01:00
Místo: 
RMA

Obsahem této pracovní schůzky byla diskuse o emisích oxidu uhličitého u potravin a jejich zařazení do ekologické bilance. Dalším bodem jednání byly návrhy dotazníků k vybraným potravinám.


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka ve Vídni

Datum: 
09.12.2009 - 01:00
Místo: 
RMA

Hlavním tématem této schůzky bylo hodnocení přímého měření a měření spotřeby energie ve stravovacích zařízeních. Problémy, se kterými byli účastníci schůzky konfrontováni, byli tématem diskuse. Vánoční atmosféru schůzky podtrhnul tradiční vánočni trh - Christkindelmarkt am Karlsplatz, který všichni navštívili.


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Českých Budějovicích

Datum: 
06.11.2009 - 01:00
Místo: 
Universität Budweis

V rámci této schůzky proběhl výběr potravin a jídel, které budou předmětem šetření v projektu SUKI. Druhou částí schůzky byla exkurze ekologické farmy BEMAGRO Malonty na Kaplicku.


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka ve Vídni

Datum: 
10.09.2009 - 02:00
Místo: 
RMA

Předmětem této pracovní schůzky bylo měření spotřeby energie v českých a rakouských stravovacích zařízeních. Poté byl diskutován výběr potravin, u kterých bude prováděn výpočet emisí oxidu uhličitého. Na závěr proběhla diskuse o sběru dat těchto vybraných potravin v oblasti zemědělské produkce a obchodu.


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Českých Budějovicích

Datum: 
17.07.2009 - 02:00
Místo: 
Universität Budweis

Při této pracovní schůzky bylo možné prezentovat již první výsledky měření proudu a spotřeby elektrické energie ve stravovacích zařízeních a byly mezi sebou vzájemně srovnány výsledky českých a rakouských stravovacích zařízení. Zvláštní pozornost byla také věnována různým zdrojům energie v obou zemích. Na závěr schůzky navštívili účastníci biojídelnu Spirála ve městě. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka ve Vídni

Datum: 
19.06.2009 - 02:00
Místo: 
BIO AUSTRIA

V kanceláři BIO AUSTRIA ve Vídni se dne 19.6.2009 uskutečnila pracovní schůzka partnerů projektu SUKI -  Ressource Management Agentur (RMA), Jihočeské univerzity České Budějovice (Česko), BIO AUSTRIA a EPOS >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pracovní schůzka v Českých Budějovicích

Datum: 
15.05.2009 - 02:00
Místo: 
Univerzita, České Budějovice

Dne 15.05.2009 proběhla v prostorách univerzity, resp. Zemědělské fakulty, pracovní schůzka, jíž se zúčastnili agentura RMA, JU a DAPHNE ČR. >> weiterlesen

Nejnovější výsledek