Green Economy v Praze


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Prague_old_town_tower_view_resize.jpg

Fórum zastánců zelené ekonomiky svolal do Prahy minister životního prostředí Ladislav Miko a svým jménem i osobní účastí jej zaštítil první prezident České republiky Václav Havel.

Doporučení studie UNEP Global Green New Deal říká, že "Země G20 se musí alespoň snažit přiblížit Číně a Jižní Koreji, které  nyní investují do snižování závislosti na uhlíku 3% svého HDP. Přes 1% svých investic do nízkouhlíkové ekonomiky na HDP se dnes dostanou i Austrálie(1,2%) a Švédsko (1,3). Ovšem ostatní vyspělé země G20 na takové úrovni zatím nejsou. Například podíl těchto investic na německém HDP je 0,5%, v případě Francie jde o 0,3%.

Účastníci Fóra se shodli na tom, že je třeba využít beze zbytku ekonomických nástrojů v oblasti finanční, peněžní a daňové politiky. "Příkladem je ekologická daňová reforma a především uhlíková daň," zmínil Martin Bursík. "Ceny musí dávat zákazníkům jasnou informaci o nákladech, které s sebou zboží nebo služba nese  včetně nákladů, které jejich produkce přináší společnosti v podobě znečištění či destrukce biodiverzity a ekosystémů," dodává profesor Barbier.

Podle profesora Jana Švejnara je v ekonomickém sektoru množství subjektů, které  mají o zelenou ekonomiku zájem. "Současné ekonomické krize bychom měli využít jako katalyzátoru obratu k této nové ekonomice," řekl Jan Švejnar. "Ta musí být především udržitelná, tedy neprojídat přírodní zdroje, musíme je přestat spotřebovávat rychleji, než je Země schopna nám je nabízet.

Nejnovější výsledek