Infolisty č.5


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    

Zde najdete 5.vydání infolistů s přehledem nejčastěji připravovaných jídel v českých stravovacích zařízeních. Srovnání dvou rakouských jídel pak ukazuje potenciál úspor při různých složeních jednotlivých jídel. Dále jsou ještě uváděny emise vznikající při přípravě jídel.

Nejnovější výsledek