Výsledek


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Spotřeba energie ve stravovacích zařízeních

Kolik energie je zapotřebí při mytí nádobí u kupř. 1500 meníček? A kolik energie vyžaduje příprava brambor pro stejný počet jídel? Jaký druh spotřebičů je přitom využíván a kolik energie tyto spotřebiče spotřebují?

Vedle produkce potravin se ve stravovacích zařízeních spotřebuje velké množství energie také při přípravě jídel. Pro zajištění energie se zčásti využívají fosilní nosiče energie, které v důsledků spalování uvolňují do ovzduší skleníkové plyny (kupř. oxid uhličitý). >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Potraviny

Tato strana nabízí přehled výsledků projektu o potravinách, které se používají ve stravovacích zařízeních a produkcí potravin dochází ke vzniku nepřímých emisí CO2-Emissionen. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pozitivní příklady z Rakouska a Čech

V následujícím článku budou představeny 4 pozitivní příklady, 2 příklady podle jídelníčku z rakouských a 2 příklady podla jídelníčku z českých stravovacích zařízení. Tyto příklady ukazují dopady na emise CO2 při změně jídelníčku. Kromě toho jsou příklady vyhodnoceny z hlediska ekonomického, ekologického a výživově fyziologického. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					  	
						 
  	

Celkové emise ve stravovacích zařízeních

Cílem projektu SUKI bylo zjistit celkové emise vybraných stravovacích zařízení, aby bylo možné identifikovat možnosti těchto zařízení ohledně snížení emisí. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Emise skleníkových plynů u hlávkového salátu

Ergebnisse_Kopfsalat_AT_Vergleich_biokonv_CZ.png

Celkové emise hlávkového salátu pocházejícího z konvenční produkce z Rakouska činí ca. 0,090 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z konv. produkce. Ve srovnání s tím způsobí rakouský hlávkový salát z biologické produkce 0,084 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z ekol. prod.

Emise konvenčním způsobem vyprodukovaného hlávkového salátu z Itálie se pohybují ve výši  0,417 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávkového salátu z konv. produkce, zatímco ekologicky vyprodukovaný hlávkový salát z Itálie způsobí  0,398 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg hlávk. ekosalátu. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Emise skleníkových plynů karotky

Ergebnisse_Karotten_AT_Vergleich_biokonv_CZ.png

Emise konvenční karotky, pocházející z rakouské produkce činí přibližně 0,050 kg ekvivalenů CO2 /1 kg produkce konv. karotky. Ekologická karotka z Rakouska způsobí 0,066 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky

Konvenčním způsobem vyprodukovaná  karotka z Itálie způsobuje kolem 0,388 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce konv. karotky.Výsledkem produkce ekologické karotky z Itálie je 0,367 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky, přičemž podklady pro tyto výpočty byly získány z modelového podniku z Ferrary.  >> weiterlesen 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Emise skleníkových plynů u rajčat

Ergebnisse_Tomaten_AT_Vergleich_biokonv_CZ.png

Konvenční produkcí rajčat v  rakouských sklenících vzniká přibližně 1,929 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg konv. vyproduk. rajčat. Ve srovnání s tím způsobují ekologická rajčata  z rakouském fóliovém tunelu  0,032 kg ekvivalent CO2 / 1 kg rajčat z biol. produkce.

Italská rajčata z konvenční produkce ze skleníků vyprodukují kolem 2,528 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z konv.produkce, rajčata z italského fóliového tunelu naproti tomu 0,514 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z konv. produkce. Celkové emise italských rajčat z ekologicé produkce z fóliovníků činí 0,487 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg rajčat z bio. produkce. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Emise skleníkových plynů u cibule

Ergebnisse_Zwiebeln_AT_Vergleich_biokonv_CZ.png

Jak v Itálii, tak v Rakousku, se cibule většinou pěstuje ve volné přírodě. Hlavní pěstební oblastí rakouské cibule je Dolní Rakousko. Hlavní pěstební oblast Itálie

Přepokládaný výnos konvenční rakouské cibule činí zhruba 42.740 kg/ha.  V ekologickém režimu je v Rakousku sklízeno cirka 30.000 kg/h. >> weiterlesen

Jakou hodnotu má 550.000 kWh ? Spotřeba elektrického proudu - nemocnice

Nejnovější výsledek