Externí Novinky


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pokračující projekt SUKI - projekt UMBESA

Od 1. června  2012 zahajuje své pokračování projekt SUKI projektem UMBESA (trvale udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálního, sezónních, biologických a čerstvě připravených jídel). >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Klimatický talíř

K ochraně životního prostředí přispívá smysluplně iniciativa KlimaTeller.(Klimatický talíř). Ve všech menzách v Hamburku budou takto nahrazena každou středu veškeré připravované pokrmy jídly s pozitivnějším vlivem na životní prostředí. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Pěstitelské technologie a emise CO2

V posledních letech se velmi diskutovanou otázkou staly klimatické změny. Do jaké míry jsou tyto změny ovlivňovány člověkem stále není známo. Nicméně poslední závěry 4. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Klimatická kuchařka

Das Klima Kochbuch

Existuje mnoho způsobů ochrany klimatu: úspora energie, jízda na kole místo v autě, nebo používání veřejných dopravních prostředků. Dále je možné při nákupu vybírat takové potraviny, které méně zatěžují klima a následně připravovat pokrmy tak, aby ovzduší rovzněž zatížilo méně emisemi oxidu uhličitého. "Klimatická kuchařka" názorně předvádí, čeho by si člověk měl všímat při nákupu potravin a čeho by se měl vyvarovat při přípravě pokrmů, pokud mu záleží na ochraně klimatu. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Energetická a environmentální bilance pitné vody

Podle studie spolkového úřadu pro životní prostředí ve Švýcarsku (BaFU) je pití minerálky méně ekologicky výhodné než pití vody z kohoutku. Rozhdoující pro toto zjištění je cesta nutná pro přepravu lahví s minerálkami, balení, přidání kyseliny uhličité a chlazení.

  >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Velké rozdíly ve skleníkových emisích při konzumu chřestu

1 kg zeleného chřestu z Peru způsobuje přibližně  12 kg CO2. Jestliže člověk zkonzumuje 1 kg bílého chřestu z Peru, zatíží atmosféru jedním kg emisí  CO2 . Klimatická bilance domácího chřestu je pak ve srování s chřestem z Peru výhodnější - zátížení emisemi činí pouhých 500 gramů  CO2/kg chřestu. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Sind biologische Lebensmittel wirklich besser?

Im Laufe der letzten Jahre wurden zahlreiche Studien zum Thema "biologische Lebensmittel" veröffentlicht. Ob biologische Lebensmittel tatsächlich gesünder sind als konventionelle, konnte nicht wissenschaftlich abgesichert werden. Es deutet allerdings einiges darauf hin. Unumstritten sind hingegen die Vorteile aus umweltwissenschaftlicher Sicht. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Bio je ve společném stravování finančně únosné

Vyvážená a z výživově fyziologického hlediska optimální kvalita potravin a zdravé životní prostředí je přání je globálně i lokálně politické přání. Vedle kvalitativních elementů výživy jsou v soukromé, zejména však v oblasti společného stravování podstatným aspektem i tržní nebo hospodářská hlediska. >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Kolik lidí uživí 2 hektary půdy

Kolik lidí uživí 2 hektary půdy

 Víte, že 2 hektary půdy uživí: >> weiterlesen


 			
 				
 						
 						 		
 	  	 	
					   	
						 
  	

Průzkum názorů na klimatické změny

Evropané jsou znepokojeni klimatickými změnami, které probíhají nebo mohou nastat. Věří také, že boj proti klimatu pomůže posílit ekonomický růst v Evropské unii. >> weiterlesen

Nejnovější výsledek