Pracovní schůzka ve Vídni


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Datum: 
24.05.2011
Místo: 
Wien

Při této pracovní schůzce byly prezentovány výsledky výpočtů COu skupin zboží ovoce a zelenina. Při této příležitosti byly zjištěny jisté rozdíly v zahraničí a v Rakousku, které lze vysvětlit rozdílnými pracovními postupy v zemědělství jednotlivých zemí. Na závěr bylo diskutováno o možnosti zohlednění fenoménu  "land use change" ve výsledcích.

Nejnovější výsledek