Pracovní setkání se zúčastněnými stravovacími zařízeními


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    
Datum: 
11.04.2011
Místo: 
Wien

Konečně se mohla uskutečnit první pracovní setkání se stravovacími zařízeními, která se zúčastní projektu - a to koncem ledna roku 2011. Cílem tohoto prvního setkání bylo informovat stravovací zařízení o spotřebě energie a potravin. Prezentovány byly mj. spotřeby potravin a také struktura spotřeby potravin, jako např. podíl bioproduktů na celkové spotřebě nebo použití čerstvých potravin. V oblasti spotřeby energie byly prezentovány spotřeby energie a výkonnostní křivky místních měřených kuchyňských spotřebičů .

Takto organizované pracovní schůzky by měly posloužit k diskuzi se zúčastněnými stravovacími zařízeními o smysluplných opatřeních vedoucích ke snížení emisí CO2  a o možnostech jejich realizace.

Nejnovější výsledek